Uncategorized

Produkter som innehåller väteperoxid och som används till att t ex desinficera ytor eller spenar på boskap är bekämpningsmedel och behöver ha ett godkännande från Kemikalieinspektionen (KemI) för att kunna få säljas. Vid ett godkännande tittar KemI på om det finns risker för hälsa (djur/människor) eller miljö. En sådan bedömning görs utifrån hela produktsammansättningen samt

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!